Gmina Czyżew Gminny Portal Internetowy
ban01 ban03 ban04 ban07 ban08 ban09
Znajdujesz się w: Strona główna / Z życia Gminy / 2017
Zmień kontrastZmień kontrast Zmień WielkośćZmień wielkość

2017

 
2017-06-19

XXII Sesja Rady Miejskiej z absolutorium dla Burmistrza

       31 maja 2017 r. odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. W obradach uczestniczył członek Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Pan Jerzy Pakieła.

       W obradach uczestniczyli również pracownicy firmy Gaz System, kierownik projektu Pan Łukasz Wilczyński oraz Pani Marta Marcinow, którzy przybliżyli zgromadzonym zagadnienie gazociągu relacji Litwa-Polska. Ich obecność była związana z planowanym przebiegiem jednej z nitek gazociągu, która będzie przebiegać przez naszą gminę na długości około 10 km.

      Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przyjęciu protokołu z XXI sesji Radni zapoznali się z informacją o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 24 marca 2017 r. do 30 maja 2017 r. którą przedstawiła Pani Anna Bogucka. Pani Burmistrz poinformowała o złożonych w ostatnim czasie wnioskach: do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przebudowy stadionu miejskiego w Czyżewie w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej na 2017 r. i boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew”, które obejmuje m.in. budowę nowego ujęcia wody w Rosochatem Kościelnem oraz rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Rosochatem Kościelnem i w Czyżewie także o przyznanie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Brulino Piwki – Brulino – Lipskie do granicy Gminy Czyżew oraz o przyznanie dotacji na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czyżew i Rosochate.

      Ponadto zgromadzeni wysłuchali sprawozdań z działalności samorządowych instytucji kultury: dyrektora gminnego ośrodka kultury z działalności podległej jednostki w 2016 r. którą przedstawiła Pani Anna Kazimierczuk, kierownika biblioteki publicznej z działalności podległej jednostki w 2016 r. którą zaprezentowała Pani Katarzyna Kazimierczuk oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Czyżew i sprawozdanie z działalności gminnego zespołu interdyscyplinarnego, które przybliżyła zgromadzonym Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Maria Marciniak.

     W dalszej części sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czyżew za 2016 r. zaprezentowała w formie prezentacji multimedialnej Pani Burmistrz, gdzie szczegółowo omówiła dochody i wydatki ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych w 2016 r. inwestycji. W roku ubiegłym wykonano wiele inwestycji m.in. przebudowano II odcinek ul. Przemysłowej w Czyżewie, ulice Słowackiego, Mickiewicza i Konopnickiej w Czyżewie, drogę gminną Nr: 107975B w Dmochach Mrozach, drogę gminną Nr: 107995 Siennica Klawy-Siennica Lipusy, zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Łazy, ogrodzono plac przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem, zbudowano linie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Czyżewie, na stan gospodarki komunalnej: zakupiono ciągnik rolniczy, spychacz czołowy oraz rozsiewacz nawozów. Współfinansowano budowę dróg powiatowych nr 2083B na odcinku Czyżew – Godlewo Baćki (Czyżew-Klukowo), drogi nr 2039 B na odcinku Czyżew – Ołdaki Magna Brok, drogi Nr 2072B ul. Mazowiecka w Rosochatem Kościelnem, zakupiono motopompę pożarniczą dla OSP w Czyżewie.

         Budżet gminy za  2016 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 27.447.722,02 zł, co stanowi – 101,06% zakładanego planu, a po stronie wydatków kwotą 27.458.478,53 zł, co stanowi – 90,83%. Wydatki bieżące w kwocie 20.869.553,69 stanowiły 76,00 % ogółu wydatków. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 6.588.924,84  zł. co stanowi 24,00 % wydatków budżetu.

       Odczytana została także Uchwała Nr IV-00321-6/17 Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniująca przedłożone przez Burmistrza Czyżewa sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Bożena Dąbrowska przedstawiła stanowisko Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2016 r. przy czym podkreśliła, że budżet został wykonany dobrze, zgodnie z przyjętymi założeniami. Po zapoznaniu się z informacjami Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium oraz życzyli dalszych sukcesów.

       Burmistrz Anna Bogucka podziękowała za udzielone absolutorium. Podziękowania zostały skierowane do pracowników urzędu, dyrektorów jednostek podległych oraz samorządowców wspierających gminę.

 Zostały podjęte m.in. następujące uchwały:

1)      w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 r.

2)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonaniu budżetu za 2016 rok

3)      w sprawie udzielenia Burmistrzowi abolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

4)      w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyżew

5)      w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Czyżew

6)      w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie nakładów koniecznych w celu ochrony zabytku,

7)      w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom, logopedom, nauczycielom wspomagającym, nauczycielom terapii pedagogicznej i doradcom zawodowym w szkołach prowadzonych przez Gminę Czyżew,

8)      w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla terenu Gminy Czyżew.

9)      W sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017.

- s1.jpg

- s2.jpg

- s3.jpg

- s4.jpg

- s5.jpg

- s6.jpg

- s7.jpg

- s8.jpg

- s9.jpg

- s10.jpg

- s11.jpg

- s12.jpg

- s13.jpg

- s14.jpg

- s15.jpg

 

Urząd Miejski
 
Urząd Miejski w Czyżewie,
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
tel.: +48.(86)2755036 , fax: +48.(86)2755063, email: sekretariat@umczyzew.pl , http://www.umczyzew.pl
NIP: 723-11-97-348, Regon: 000531393
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.