Gmina Czyżew Gminny Portal Internetowy
ban01 ban03 ban04 ban07 ban08 ban09
Znajdujesz się w: Strona główna / Z życia Gminy / 2017
Zmień kontrastZmień kontrast Zmień WielkośćZmień wielkość

2017

 
2017-04-07

XXI Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie

    24 marca 2017 r. odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie. W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada wysłuchała informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie międzysesyjnym od 19 grudnia 2016 r. do 23 marca 2017 r. W obradach uczestniczył członek Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Pan Jerzy Pakieła.

Pani Burmistrz poinformowała zebranych o złożonych w ostatnim czasie wnioskach:

1)      do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przebudowy stadionu miejskiego w Czyżewie w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej na 2017 r. i boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem

2)      do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew, które obejmuje m.in. budowę nowego ujęcia wody w Rosochatem Kościelnem oraz rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Rosochatem Kościelnem i w Czyżewie.

3)     do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Brulino Piwki – Brulino – Lipskie do granicy Gminy Czyżew

4)      do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czyżew i Rosochate.

Ponadto Pani Burmistrz poinformowała, że:

1)      Gmina realizuje wniosek Razem do sukcesu, przedmiotem którego są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia dla dzieci z przedszkoli na terenie Gminy Czyżew.

2)      Gmina realizuje zadanie p.n. Opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

3)      Parafia Rosochate dostała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW – Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie na remont zabytkowej dzwonnicy.

4)      Gmina otrzymała z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych w kwocie 2.248.969,26 zł.

 

Ponadto zgromadzeni wysłuchali sprawozdań:

- z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w 2016 r.

- z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2016 r.

- z realizacji gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

- o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych etapach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Czyżew w 2016 r.

 

Zostały podjęte następujące uchwały:

1)      w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy,

2)      w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/134/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Czyżew,

3)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru miejscowości Czyżew w rejonie ul. Zarzecze i ul. Zarębskiej,

4)      w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

5)      w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyżew, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,

6)      w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Czyżew jest organem prowadzącym,

7)      w sprawie funduszu sołeckiego,

8)      w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Czyżew w 2017 r.,

9)      w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

- 21sesja1.jpg

- 21sesja.jpg

- 21sesja2.jpg

- 21sesja3.jpg

- 21sesja4.jpg

 

Urząd Miejski
 
Urząd Miejski w Czyżewie,
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
tel.: +48.(86)2755036 , fax: +48.(86)2755063, email: sekretariat@umczyzew.pl , http://www.umczyzew.pl
NIP: 723-11-97-348, Regon: 000531393
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.