Gmina Czyżew Gminny Portal Internetowy
ban01 ban03 ban04 ban07 ban08 ban09
Znajdujesz się w: Strona główna / Kluby, Stowarzyszenia, Koła / Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej
Zmień kontrastZmień kontrast Zmień WielkośćZmień wielkość

Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej

 

 

 

      Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej powstało w kwietniu 2013 roku z inspiracji realizowanym w ramach programu „Równać  Szanse” projektem „Sztuka Wędrowania”, a dzięki wsparciu merytorycznemu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Szepietowie. Jest pierwszym w Gminie Czyżew samodzielnym stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju ogólnie pojętego społeczeństwa obywatelskiego. Zostało założone przez animatorów GOK-u w Czyżewie oraz nauczycieli z terenu Gminy Czyżew, a także młodzież, która uczestniczyła w zajęciach koła teatralnego Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie oraz ich rodziców. Stowarzyszenie wyraża chęć współpracy ze wszystkimi instytucjami, placówkami oświaty i kultury oraz sektorem biznesu prywatnego w naszej gminie.

ul. Apoznańskich 7, 18-220 Czyżew

e-mail stowarzyszenie.czyzew@onet.eu

NIP 7221627385, REGON 200781770

KRS 0000459833

Bank Spółdzielczy w Czyżewie - nr konta: 02874700080001869820000010

Komisja Rewizyjna: Grażyna Gnatowska, Renata Kulesza, przewodnicząca- Paulina Godlewska

Zarząd: prezes- Anna Kazimierczuk, wiceprezes- Iwona Sienicka, członek zarządu- Agnieszka Zaniewska

 

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia:

 

CELE  I  ZADANIA STOWARZYSZENIA

1.Podstawowym celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska.

2. Szczegółowe cele stowarzyszenia to:

a) wspieranie rozwoju samorządności lokalnej i regionu,

b) wspieranie inicjatyw i działań w zakresie kultury, edukacji, turystyki, ekoturystyki i ekologii, promocji zdrowia, opieki społecznej,

c) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,

d) współpraca z podmiotami zagranicznymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz strukturami samorządowymi w realizacji celów statutowych,

e) prowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych, edukacyjnych, kulturalno -oświatowych i informacyjnych na rzecz środowiska gminnego i regionu,

f) organizacja i wspieranie wolontariatu,

g) działania na rzecz zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) działania mające na celu wyrównywanie dysproporcji społecznych,

b) współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, fundacjami, związkami zawodowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi,

c) działania na rzecz zwiększania atrakcyjności miejscowości i gminy oraz ich promocja,

d) doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki, agroturystyki,

e)  inicjowanie i realizowanie zadań w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć stowarzyszenia,

f)  podtrzymywanie, propagowanie i rozwijanie miejscowych tradycji kulturowo - obyczajowych oraz wspieranie i inicjowanie nowych działań w tym zakresie

g) propagowanie wśród mieszkańców, a przede wszystkim młodzieży idei etyczno - moralnych oraz postaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i środowisko, dbałość o otoczenie,

h) działania na rzecz rozwoju różnych form turystyki, rekreacji, ochrony środowiska,

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,

i) działania na rzecz edukacji, nauki i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej, sportu, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury i sztuki,

 j) działania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, z uwzględnieniem osób starszych oraz organizowanie zajęć terapeutycznych,

k) działania na rzecz aktywizacji zawodowej społeczeństwa gminy ze szczególnym zwróceniem uwagi na pośrednictwo pracy,

l) promocję i organizację wolontariatu oraz działania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – alkoholizmowi, narkomanii, hazardowi itp.,

ł) działania na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej historycznie ważnych dla środowiska i społeczności,

m) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy

między społeczeństwami krajów UE, jak również spoza UE i całego świata

n) przygotowywanie i wydawanie biuletynów informacyjnych, broszur, ulotek itp.,

o) wspieranie finansowe instytucji i organizacji nie nastawionych na zysk na realizację projektów zgodnych z celami stowarzyszenia

p) działania na rzecz wzrostu aktywności obywatelskiej, nawiązaniu kontaktów i wymiany doświadczeń,

r) pozyskiwanie podmiotów gospodarczych do akcji charytatywnych,

s) działalność charytatywną.

t) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

u) działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

 

U. M.
Urząd Miejski w Czyżewie,
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
tel.: +48.(86)2755036 , fax: +48.(86)2755063, email: sekretariat@umczyzew.pl , http://www.umczyzew.pl
NIP: 723-11-97-348, Regon: 000531393
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.