Gmina Czyżew Gminny Portal Internetowy
ban01 ban03 ban04 ban07 ban08 ban09
Znajdujesz się w: Strona główna / Warto wiedzieć / Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
Zmień kontrastZmień kontrast Zmień WielkośćZmień wielkość

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

 

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE

         W dniu 25 czerwca 2015 Rada Miejska w Czyżewie podjęła uchwałę nr V/34/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Czyżew.

            Ze względu na liczne wnioski mieszkańców oraz zgodnie z podjętą uchwałą w  zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina przejmuje obowiązek właścicieli nieruchomości polegający na wyposażaniu nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki lub worki na odpady zbierane w sposób selektywny w zależności o rodzaju zabudowy, a  obowiązek utrzymania pojemników w należytym stanie technicznym i sanitarnym należy do właścicieli nieruchomości.

Określa się pojemność pojemników na odpady zmieszane, w zabudowie jednorodzinnej:
 - 1 pojemnik o pojemności 120 l w przypadku gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi od 1 do 3 osób,

- 1 pojemnik o pojemności 240 l w przypadku gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi powyżej 3 osób,

 w zabudowie wielorodzinnej:

- 1 pojemnik o pojemności 1100 l na 50 mieszkańców.

Określa się pojemność pojemników na odpady zbierane w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej:

- 1 pojemnik na odpady surowcowe o pojemności 1100 l na 50 mieszkańców,

- 1 pojemnik na szkło o pojemności 480 l na 50 mieszkańców,

- 1 pojemnik na odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji o pojemności 480 l na 50 mieszkańców.

Określa się liczbę worków na odpady zbierane w sposób selektywny, przypadającą rocznie na jedno gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej:

- w przypadku gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi od 1 do 3 osób:

a) worek na odpady surowcowe - 12 szt.,

b) worek na szkło – 6 szt.,

c) worek na odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji – 19 szt.,

- w przypadku gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi powyżej 3 osób:

a) worek na odpady surowcowe - 24 szt.,

b) worek na szkło – 8 szt.

c) worek na odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji – 19 szt.

Worki dostarczane są przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych nieodpłatnie. Worki na odpady zmieszane oraz dodatkowe worki na odpady zbierane w sposób selektywny oprócz wymienionych zapewniają właściciele nieruchomości na własny koszt.

 

Określa się następujące oznakowanie pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów:

1) kolor żółty - do gromadzenia odpadów surowcowych, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe,

2) kolor zielony – do gromadzenia szkła,

3) kolor brązowy – do gromadzenia odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji.

Rada Miejska uchwałą nr VII/43/15 z dnia 11 sierpnia 2015 uchwaliła nowe stawki opłat uwzględniające ponoszone koszty przez Gminę. Nowe stawki uwzględniają także wyposażenie mieszkańców w pojemniki i pełną obsługę systemu zbiórki odpadami.

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od  gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego w wysokości                        -   8,00 zł;

- 2-osobowego w wysokości                             - 15,00 zł,

- liczącego 3 osoby w wysokości                     -  20,00 zł,

- liczącego 4 osoby w wysokości                     -  24,00 zł,

- liczącego 5 i więcej osób w wysokości         -  27,00 zł.

W przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od  gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego w wysokości                       - 15,00 zł;

- 2-osobowego w wysokości                            -  29,00 zł,

- liczącego 3 osoby w wysokości                     -  39,00 zł,

- liczącego 4 osoby w wysokości                     -  45,00 zł,

- liczącego 5 i więcej osób w wysokości          -  50,00 zł.

 

 

Urząd Miejski
Urząd Miejski w Czyżewie,
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
tel.: +48.(86)2755036 , fax: +48.(86)2755063, email: sekretariat@umczyzew.pl , http://www.umczyzew.pl
NIP: 723-11-97-348, Regon: 000531393
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.