Gmina Czyżew Gminny Portal Internetowy
ban01 ban03 ban04 ban07 ban08 ban09
Znajdujesz się w: Strona główna / Opis Herbu i Flagi
Zmień kontrastZmień kontrast Zmień WielkośćZmień wielkość

Opis Herbu i Flagi

 

 

         Insygnia nawiązują do historii naszej miejscowości i zasłużonych dla niej rodów - Czyżewskich i Godlewskich. Odnoszą się także do ważnych dla nas wartości chrześcijańskich.

       W niebieskiej tarczy herbu umieszczone są trzy figury heraldyczne - u góry, w centralnej części znajduje się srebrna lilia ze złotą przepaską - jest to herb Gozdawa będący nawiązaniem do prawdopodobnie pierwszego herbu miasta Czyżewa i rodziny założycielskiej Godlewskich, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój miejscowości i wystarali się u króla Augusta III o prawa miejskie.

      Niżej znajdują się skrzyżowane dwa klucze (srebrny i złoty) ze srebrnym mieczem o złotej rękojeści. Są to najbardziej rozpoznawalne atrybuty patronów naszego Kościoła w Czyżewie św. Piotra i Pawła - zaczerpnięte z rzeźb ołtarza głównego Kościoła. Rzeźby pochodzą prawdopodobnie z początku XVII wieku (z roku ok. 1740)  i zostały sprowadzone do świątyni ze Sterdyni. Miecz ponadto informuje o rycerskości i szlacheckości mieszkańców tych ziem. Dobór barw: srebrna, złota i błękitna, nawiązują głównie do barw herbów szlacheckich Pobóg i Gozdawa rodów Czyżewskich, Godlewskich, z którymi Czyżew był związany przez blisko 450 lat.

      Flagę stanowi błękitny płat materiału, na którym znajdują się bezpośrednio figury z herbu i w prawnym dolnym rogu dwa skośne białe pasy. Pasy nawiązują do założycieli miasta Marka i Karola Godlewskich starościców nurskich. Pasy podkreślają również fakt, że Czyżew w swojej historii miał dwukrotnie prawa miejskie w latach 1738-1870 i od 2011 r.

       Projekty insygniów zostały opracowane zgodnie z zasadami heraldyki weksykologii przez heraldyków ks. Pawła Dudzińskiego i Wojciecha Tutaka uzyskały także pozytywna opinię Komisji Heraldyczniej działającej przy ministerstwie właściwym do spraw administracji publicznej.

      Komisja Heraldyczna w uzasadnieniu do pozytywnej opinii podaje, że z uznaniem przyjęła opracowanie historyczne, a także bardzo staranne wykonanie graficzne projektów symboli.

- doc20120614125231_001.jpg

 

- flaga.jpg

Zasady używania herbu, flagi i pieczęci Miasta i Gminy Czyżew

 

     § 1. Herb, flaga i pieczęcie mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

     § 2. Herbu, flagi i pieczęci używają  Rada Miejska w Czyżewie, Burmistrz Czyżewa i Urząd Miejski w Czyżewie oraz gminne jednostki organizacyjne.

     § 3. Herb jako symbol i znak tożsamości może być umieszczany:

1) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów Gminy i jej jednostek organizacyjnych;

2) na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Burmistrza;

3) na blankietach korespondencyjnych i wizytówkach Rady Miejskiej;

4) w publikacjach i biuletynach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych;

5) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy;

6) na urzędowych słupach i tablicach usytuowanych w gminie;

7) w innych miejscach za zgodą Burmistrza.

     § 4. 1. Flaga jest wywieszana na budynku Urzędu Miejskiego /maszcie flagowym/ w szczególności w czasie: obrad Rady Miejskiej, uroczystości gminnych i państwowych oraz podczas oficjalnych wizyt władz państwowych, wojewódzkich i powiatowych. W dniach żałoby narodowej flagę gminy opuszcza się do połowy masztu.

      2. Flaga może byc wywieszna także na budynkach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych w czasie uroczystości, o których mowa w ust. 1.

     § 5. Pieczęci Gminy używają odpowiednio Rada Miejska, Burmistrz i Urząd Miejski do sygnowania ważnych dokumentów.

     § 6. 1. Wizerunku herbu i flagi mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty nie wymienione w § 2.

     2. Wizerunke herbu i flagi może być wykorzystywany w celach komercyjnych wyłącznie za zgodą Burmistrza.

 

     § 7. Burmistrz może zakazać używania herbu i flagi, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje te symbole w sposób nie zapewniający im należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Gminy, lub naraża na szkodę interes Gminy.

 

 Uchwała Nr XVIII/124/12 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci Miasta i Gminy Czyżew oraz zasad ich stosowania

Urząd Gminy
Urząd Miejski w Czyżewie,
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
tel.: +48.(86)2755036 , fax: +48.(86)2755063, email: sekretariat@umczyzew.pl , http://www.umczyzew.pl
NIP: 723-11-97-348, Regon: 000531393
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.